Højere effektivitet i rensningsanlægget i Cochem ved hjælp af skrueblæsere fra Kaeser Kompressoren
Kommunalforbund Cochem

Godt for miljøet

Afspil film
Takket være en ny skrueblæser fra KAESER arbejder spildevandsanlægget i byen Treis Karden nu endnu mere effektivt og skåner dermed miljøet.

Kommunalforbundet Cochem er et meget innovativt forbund for spildevandsanlæg, som kontinuerligt søger efter muligheder til at blive endnu mere effektivt. Takket være den nye skrueblæser strømmer 344 liter rent vand i sekundet ud i floden Mosel i byen Treis Karden, og kommunekassen aflastes.

Spildevandsanlægget i Treis Karden er en Sequencing Batch Reactor (SBR-anlæg). Det vil sige, at spildevandet bearbejdes i partier. En cyklus i et bassin varer omkring 300 minutter. Vandstandene ligger ved ca. 5,5 meter ved et fysisk tryk på omkring 570 mbar under drift. Dertil kommer, at mængden af gennemløbende spildevand varierer kraftigt afhængigt af årstid. Et stort antal turister og vinavlere skaber større vandmængder om sommeren i Moselregionen, hvorimod vandmængderne er væsentligt mindre i vintermånederne. Derudover svinger trykket mellem 480 og 570 mbar (o) afhængigt af SBR-anlæggets vandstand.

Hidtil blev der brugt kapselblæsere i spildevandsanlægget i Treis Karden, som brugeren også var meget tilfreds med. Spildevandsanlægget har en relativt gennemsnitlig vanddybde for spildevandsanlæg med en bassindybde på seks meter, da de optimale indblæsningsdybder i Tyskland er maksimalt fem meter. Ved denne vanddybde er lufttilførslen mest optimal. Takket være den nye konstruktion og teknik lover de nye skrueblæsere en væsentlig besparelse på energiomkostningsområdet ved disse betingelser og reducerede støjemissionsværdier sammenlignet med den hidtidige løsning.

Væsentlige omkostningsfordele

VG Cochem besluttede sig derfor for at installere en skrueblæser af typen FBS med et flow på op til 67 m³/min på prøve, som skulle overtage kapselblæserens arbejde. Selve anlægget har en skrueblok med et fortryk på 650 mbar (o), som i høj grad imødekommer systemet.

De nye skrueblæsere har dermed flere fordele. Sammenlignet med traditionelle kapselblæsere er de, afhængigt af driftsbetingelserne, op til 35 procent mere effektive og giver også klare energimæssige fordele i forhold til mange andre skrue- og turboblæsere på markedet. Denne energispareeffekt skyldes blandt andet skrueblæserens komprimerede interne tryk, som allerede ligger temmelig tæt på systemets tryk. Dermed undgås den såkaldte overkomprimering. Denne opstår, hvis skrueblæsere - betinget af de indre geometriske forhold - genererer et højere tryk, end spildevandsanlægget overhovedet kræver. Dermed ville dette komprimeringsprincips energifordel blive forringet og i værste fald sågar helt forsvinde.

Trykluftstation fra Kaeser Kompressoren med kompressorer i FB 620 Plus- og FB 660 S-serien
FBS-skrueblæseren i spildevandsanlægget Treis Karden skal erstatte de hidtidige kapselblæsere.
Vedvarende effektivitet

Rotorerne er uden coating, så denne effektivitet opretholdes også på sit høje niveau selv ved årelang drift. Det til patentet ansøgte blokkoncept har flere fordele, som forstærker energisparefordelen samt øger hele anlæggets specifikke effekt væsentligt. Det bevirker blandt andet, at maskinen kan bruges mere effektivt selv ved lavere omdrejningstal end hidtil kendte skrueblæsere og der dermed fås et bredere reguleringsområde, end hvad der er almindeligt på markedet. Derudover leveres skrueblæserne som komplette anlæg. Det vil sige, at kompressoren er forsynet med den integrerede styring Sigma Control 2 samt hele den nødvendige effektelektronik som eksempelvis frekvensomformeren. Da frekvensomformeren allerede er programmeret og hele anlægget er prøvekørt på fabrikken, forenkles installationen væsentligt.

Styringen sørger på den ene side for en konstant omfangsrig overvågning af anlægget og muliggør samtidigt, at det kan integreres nemt og økonomisk rentabelt i spildevandsanlæggets allerede eksisterende processtyresystemer. Integrationen kan ske traditionelt over potentialfrie kontakter eller over Profibus DP og Ethernet. Da spildevandsanlæg allerede er forsynet med de nyeste processtyringer og råder over Profibus DP, integreres anlægskonceptet uden problemer i den fremtidsorienterede drift af spildevandsanlæg. Her spares flere omkostninger takket være den enkle installation og ibrugtagning.

Gennemtænkt konstruktion

Skrueblæserne har imidlertid også andre fordele, som gør sig bemærkede energetisk og dermed omkostningsteknisk. De har et internt kølekoncept, som gør den energikrævende brug af oliepumpe og oliekøler overflødig. Derudover er de forsynet med et effektivt pakningskoncept, som sikrer tæthed over lang tid, selv uden vakuumpumpe. Fraværet af supplerende udstyr og oliecirkulationssmøring øger yderligere maskinernes levetid og driftssikkerhed. For at opnå optimal køling og effektivitet indsuges køle- og procesluften uafhængigt af hinanden fra luften uden for kabinettet. Dette giver mere anvendelig luftmassestrøm ved samme effekt. Blæserne er lette at installere, meget driftssikre og robuste og har en lang levetid. Takket være en velgennemtænkt placering af komponenterne er der mulighed for både væg- og side-by-side-opstilling. Det giver en enkel og omkostningsgunstig mulighed for vedligeholdelse samtidigt med en pladsbesparende opstilling.

Selvom skrueblæseren er et komplet anlæg, kunne og skulle den leveres og installeres i enkeltdele i Treis Karden, da spildevandsanlægget havde fået eftermonteret en slampresse, som rumligt begrænsede adgangen til blæserkælderen. Under anlæggets drift er det ikke muligt at tage slampressen ud af drift. På grund af skrueblæserens modulære opbygning var dette dog ikke noget problem. Blæseren blev adskilt i dele og monteret igen i selve rummet og derefter taget i brug.

Da de hidtidigt eksisterende kapselblæsere allerede har arbejdet relativt energiomkostningsbesparende inden for deres klasse af kapselblæsere, og spildevandsanlægget har skiftende vandstande, lå en målrettet besparelse ikke ved maksimalværdien i Treis' tilfælde. På grund af de skiftende vandstande (ved et maksimalt modtryk på 570 millibar) blev en energibesparelse på 25 procent opnået af og til sammenlignet med kapselblæserne. Værdierne blev målt og bekræftet af et lokalt ingeniørkontor.