Bundfældningsanlæg i rensningsanlægget i Lüneburg.
Rensningsanlæg i Lüneburg

Skrueblæser til spildevandsbehandling

Afspil film
Skrueblæser til spildevandsbehandling

Energieffektiv spildevandsbehandling bliver vigtigere og vigtigere. Rensningsanlægget i Lüneburg ville derudover også have en løsning, der giver stabil luft ved vejrskifte, og som kan styres på en smart måde. En skrueblæser fra Kaeser Kompressoren gav både en tydelig besparelse i energiomkostninger og også de ønskede resultater.

Rensningsanlægget i hansestaden Lüneburg i Niedersachsen er beregnet til omkring 325.000 indbyggerværdier. Det har flere bundfældningsanlæg og fordeler den luft, der kræves til biologisk spildevandsbehandling, ved hjælp af blændereguleringsskydere i det op til 7 m dybe bassin.

Tidligere var der installeret fire klassiske turbokompressorer med hver 200 kW til aktiveringen af trykluftgenereringen. Driftslederen ledte dog efter en løsning, der kunne styre luftgenereringen mere direkte, dynamisk og bredt, og som uafhængigt af ekstremt vejr kunne sørge for et mere konstant luftindtag.
Da både luftmassestrømmen, der genereres af kompressorerne, og effektforbruget registreres og dokumenteres måleteknisk, var effekten af den nyinstallerede skrueblæser tydelig allerede efter kort tid.

Skrueblæsere harmonerer med kompressorer

I rensningsanlægget i Lüneburg blev der foretaget en maksimal udnyttelsestest på skrueblæseren i løbet af den etårige prøvedrift. Da den overordnede styreteknik var tilpasset til opstart af kompressorerne med styreskovlsjustering, var det nødvendigt med en softwaretilpasning for at styre skrueblæseren via omdrejningstalsangivelse. Blæseren kommunikerer med styreteknikken via Profibus DP; her ville også Modbus TCP/RTU, Profinet IO, DeviceNet, EtherNet/IP eller den klassiske kabling være mulige, ligesom muligheden for trykregulering, eller som i Lüneburg, omdrejningstalsstyring. Hvis blæseren når en bestemt omdrejningstalsgrænse, bliver en turbo enten aktiveret eller deaktiveret for at undgå ineffektive overlapninger.

Takket være indstillelige rampetider forårsager tænd og sluk af skrueblæseren heller ingen trykspidsbelastninger, der skader turboen. En direkte ydelsessammenligning ses ud fra det faktum, at blæseren præcis erstatter den tidligere drift af en turbo med 4000 - 9000 m³/h efter omkring 24 timer i drift, heraf 12 timer alene.

Rensningsanlæg i Lüneburg.
Udluftningsbassin i rensningsanlægget i Lüneburg.
Op til 15 procent energibesparelse

Tidligere vejede udfordringen med at holde luftindtaget præcist og konstant tungere end mulige energibesparelser. Dette mål blev opnået takket være den væsentligt mere dynamiske reguleringsfunktion og det faktum, at den genererede volumenstrøm ved fortrængningskompressorer svinger betydeligt mindre ved skiftende indsugningstryk og -temperaturer.

Selv ved ekstremt vejr kunne de ønskede procesværdier nu overholdes præcist, ifølge elektromesteren. Også tryksvingningers tydeligt lavere påvirkning af maskinens reguleringsfunktion kunne registreres positivt efter kort tid, hvilket også forenklede opstarten. Ud over forbedring af processtyringen kunne der også ses en tydelig energibesparelse takket være løbende luftmassestrøm- og effektmåling.

Skrueblæseren, der kører i forbindelse med turboen, gjorde sig energimæssigt bemærket i det samlede effektforbrug. Der vil kunne spares omkring 250.000 kWh om året, hvilket svarer til ca. 10 til 15 procent alt efter samlet årsbehov. Dette passer helt præcist med de energibesparelser, der var beregnet på forhånd, for disse kan beregnes måleteknisk ved hjælp af angivelsen af den andel af skrueblæserens volumenstrøm, der kan udnyttes, og dens samlede effektforbrug inden for de begrænsede tolerancer i ISO 1217 Annex E.

Skrueblæser i rensningsanlægget i Lüneburg.
Skrueblæser fra Kaeser Kompressoren med en maksimal volumenstrøm på 160 m³/min og maksimal trykforskel på 1100 mbar.
Individuel og effektiv

Om en skrueblæser eller en kompressor eller begge i kombination er den bedste løsning, kan afgøres ved hjælp af luftbehovets hyppighedsfordeling (dvs. den tidsmæssige fordeling af volumenstrømmen mellem minimalt og maksimalt behov). Lige så relevant er det faktiske driftstryk, som især ved turboen har stor indflydelse på reguleringsområdet og dækningen af luftbehovet. 

Når der skal findes en løsning til et stationskoncept, giver det mening ikke på forhånd at lægge sig fast på enkelte maskiner eller teknologier, men at gå åbent til værks. Undersøgelsen af luftbehovsprofilen og det faktiske nødvendige tryk har i første omgang højeste prioritet. Det drejer sig i sidste ende om at betragte driften af den senere maskinkombination som helhed. Kaeser Kompressoren kender fordelene ved teknologierne i både fortrængerkompressorer og dynamiske kompressorer og tilbyder altid kunden en individuelt tilpasset løsning. 

Rensningsanlægget i Lüneburg ramte plet med sin åbenhed over for teknologi og afdækker det tidsmæssigt hyppigst anvendte luftbehov effektivt og med god regulering.

Her finder du produktet: