Spildevandsrensningsanlæg med en spildevandskapacitet til 85.000 indbyggere i Kitzingen.
Kommunalt spildevandsrensningsanlæg i Kitzingen

Reducer energiforbruget, og øg luftmængden!

Blæsere til ilttilførsel i luftningsbassinerne

Reduktion af det elektriske energiforbrug med mere end 20 procent! Det kunne kun lade sig gøre med en modernisering af det gamle luftkompressionsanlæg med en ny blæserstation fra Kaeser Kompressoren.

Opgavebeskrivelse:

Efter ca. 14 års drift stod den centrale blæserstation over for en modernisering i det kommunale spildevandsrensningsanlæg med en spildevandskapacitet til 85.000 indbyggere. Fire ældre frekvensstyrede kapselblæsere producerede trykluften, der fordeles til de enkelte luftningszoner via en opsamlingsledning med blændereguleringsskydere. Forskrifterne for den nye konstruktion af trykluftproduktionen var en sænkning af det elektriske energiforbrug og en bedre tilpasning af de serieforbundne trykluftproduktionsenheder til det kraftigt sæsonsvingende luftbehov, f.eks. i forbindelse med vinhøsten. Halvdelen af alle kaskader beluftes periodisk. Endvidere blev der stillet krav om, at de nye kompressorer før levering skulle undergå en ydelseskontrol iht. ISO 1217 bilag C/E, herunder alle deres komponenter, der kræves til driften.

Løsning:

Den intensive analyse af det aktuelle luftbehov og driftstryk samt anvendelsen af de mange års erfaring inden for trykluftteknik mundede ud i en løsning, der gør det muligt at opstarte ethvert behovspunkt med mindst mulig maskinindsats og tabsbehæftet frekvensomformning: To skrueblæsere af typen EB 380S-SFC (hver 55 kW, frekvenstyrede), en EB 380S-STC (37 kW, Y/D-tænding) og en kapselblæser BB 89C-STC (11 kW, Y/D-tænding).
Et indstillingsområde for den producerede trykluft på 315 til 5515 Nm³/h (ca. 1:17) blev opnået. Masterstyringen SIGMA AIR MANAGER kombinerer de mest effektive maskiner for det aktuelle behov. Styringen administrerer endvidere backup-kapaciteten, hvis en maskine svigter eller skal serviceres. SIGMA AIR MANAGER kommunikerer via databus med processtyresystemet, udveksler drifts- og tilstandsdata og udfører samtidigt en trykregulering.

Overordnet maskinstyring Sigma Air Manager fra Kaeser Kompressoren.
Resultat:

Sammenlignet med lignende tidsrum for de sidste par år kunne indsatsen for energiproduktionen reduceres med mindst 23 procent, hvilket endda overgik forventningerne.
Derudover forblev kompressorstationen i maskinrummet, der ventileres med omgivende luft, fuldkommen upåvirket af den tyske temperaturrekord i 2015 med over 40 °C, da KAESER-skrueblæserne som standard er konstrueret til 45 °C omgivelsestemperatur.
Hvis der alligevel skulle være brug for en optimering af kompressorens mekanik, maskinstyring, effektelektronik, drift eller kommunikation, er der nu en kontaktperson, der hurtigt kan komme til stedet og løse sammenhængene problemfrit – efter ejerens udsagn er dette den perfekte løsning i forbindelse med KAESER-service.

Kompressorstation fra Kaeser Kompressoren i et spildevandsrensningsanlæg i Kitzingen.