Nyt contracting-trykluftsystem fra Kaeser Kompressoren til Werner & Mertz
Werner & Mertz

Forbilledlig trykluft til Frosch

Med en contracting-trykluftstation fra KAESER forbereder Werner & Mertz sig på Industrie 4.0-tidsalderen.

Ikke mange kender firmanavnet – Werner & Mertz – men alle kender produkterne: Erdal og Frosch. Den innovative virksomhed har et supermoderne trykluftsystem, som allerede i dag er opstillet til en sammenkobling i henhold til Industrie 4.0.

Industrie 4.0 – forbindelse af maskiner og IT, giver en fordel for både kunde og producent. I tilfælde af trykluftforsyning er dette ensbetydende med et totalkoncept til højeffektiv trykluftgenerering. Det forbinder alle elementer lige fra planlægningen, til udførelsen og den forudseende vedligeholdelse og styrer dem så intelligent, at den individuelt krævede trykluftforsyning og -kvalitet opstår automatisk samtidig med optimal tilgængelighed og effektivitet samt de laveste livscyklusudgifter.

Helt igennem bæredygtigt

Miljøvenlighed og bæredygtighed er ikke et modefænomen, men en virkeliggjort firmatradition for Werner & Mertz, producent af produkter til husholdninger og professionelle brugere. Ikke kun produkterne, som sælges under mærkerne Erdal og Frosch, er udviklet efter denne filosofi, virksomhedens bygninger er også bygget efter dette princip og er blevet hædret med en bæredygtighedspris. Da en fornyelse af hele trykluftsystemet forelå, drejede det sig ikke kun om at udskifte de tidligere meget forskellige og forældede komponenter, væsentlige omkostningsbesparelser skulle ligeledes realiseres. Virksomheden søgte derudover efter en løsning, som passer til filosofien om bæredygtighed og energieffektivitet for Werner & Mertz. Den blev fundet hos Kaeser Kompressoren, som tilbød et contracting-koncept. Ved contracting forbliver selve trykluftstationen producentfirmaets ejendom, og kunden betaler kun for den faktisk leverede trykluft. Foruden alle de tekniske aspekter giver contracting-varianten derudover den fordel, at alle opståede omkostninger for trykluft bliver variable omkostninger. Temaet Industrie 4.0 er dog stadig ikke defineret som retningslinje hos Werner & Mertz, men diskuteres allerede. Det betyder, at trykluftstationen også skal være Industrie 4.0 – kompatibel.

Skræddersyet løsning

Hvis et trykluftsystem som hos firmaet Werner & Mertz skal integreres i et moderne managementsystem, hjælper det ikke kun at bruge et fremskaffet computersystem, men det anbefales først at gennemføre en samlet analyse, som tager hensyn til alle relevante punkter. Det var: Driftssikkerhed, energibesparelse, tilslutning til produktions- og energimanagementsystemet. Virksomheden var historisk godt rustet, og det gamle trykluftsystem var ikke længere produktionskorrekt og var splittet op i forskellige afdelinger. Da det gamle anlæg derudover slet ikke var forsynet med sensorer, blev der i første omgang gennemført en trykluftrevision. Dette analysesystem kan med relativt enkle tilslutningsmuligheder gennemføre en trykluftrevision over 14 dage på det eksisterende anlæg og dermed registrere eksisterende forbrugsmønstre, men også svage steder i det gamle system. En computerbeskyttet software gør det så muligt at visualisere kompressorernes adfærd samt luftforbrug, tryk og eventuelle problemer ved trykluftbehandling og at udarbejde optimeringsforslag over en computerbeskyttet software.

Werner & Mertz besluttede sig for en contracting-variant (i dette tilfælde til Sigma Air Utility), hvor virksomheden kun skulle sørge for plads til trykluftstationen.

Trykluftstation fra Kaeser Kompressoren hos Werner & Merz
Trykluftstationen fra Werner & Mertz er anbragt i en separat, godt ventileret bygning.
Forbundet komplet kompatibel

Vigtigt for systemet er, at de enkelte komponenter ikke kun installeres uden intelligens, men at de enkelte kompressorer allerede er forsynet med industri-pc'er. Disse bruges senere til at overføre dataene til en overordnet styring som eksempelvis Sigma Air Manager (SAM), som stationen kan optimere selvstændigt på grund af de samlede data – afhængigt af driftens produktionssituation – og også samtidigt kan registrere luftforbruget, som driften kræver, og regulere anlægget tilsvarende.

Dette trykluftmanagementsystem er dog også en grænseflade, som samtlige trykluftstationens data går over. Begyndende med driftsdataene for samtlige kompressorer, som i dette tilfælde overfører informationerne om Profibus DP til den centrale Sigma Air Manager, men også om fejl, forbrugsadfærd, rentabiliteten for det samlede system og tilsluttede periferienheder som f.eks. tørrer, kondensatafleder og -behandler og i sidste ende også overvågning af kompressorstationens omgivelsesbetingelser. Systemet virker ikke kun som datasamler, men kan også, hvis det er nødvendigt, overføre dataene til et styretekniksystem, som allerede forefindes hos brugeren, og det via standardgrænseflader. Hvis brugeren ikke har et af disse styretekniksystemer, så kan systemet, da det er opbygget som webserver, visualisere dataene til enkle computere over Internet Explorer og overføre tilsvarende informationer om luftforbrug, energiforbrug, kørende kompressorer, fejl og omkostninger til disses brugere. Hvis en nødtelefonkobling skulle være nødvendig, så er det muligt ved denne grænseflade på Sigma Air Manageren. Systemet er naturligvis i stand til at overføre dataene til et centralt datacentrum hos Kaeser via world-wide-web, så en absolut optimal drift af anlægget garanteres.

Sigma Network sørger for sikkerhed

Udviklinger som Sigma Network giver ekstra sikkerhed. Et effektivt netværk baseret på Ethernet, som i sig selv er tilsluttet sikkert, og som muliggør en optimal overvågning og effektiv styring af trykluftstationen samt en anvendelse, der svarer til industrie 4.0. Hos Werner & Mertz er denne komponent dog ikke installeret endnu, men den kan eftermonteres.

Det moderne anlæg opfylder vores krav - energibesparende, effektivt, fleksibelt og lav vedligeholdelse.
Günther Heinrichs, teknisk leder hos Werner & Mertz
Anlægget bestemmer, hvad det har brug for

Dette centrale datacenter hos producenten er nu hovedhjørnestenen for alle andre aktiviteter. Servicestrukturen ledes eksempelvis over et specielt servicemodul. Det internationalt fungerede datacenter hos trykluftstationens producent deler dataene op til de enkelte nationale servicecentre. Disse kan f.eks. koordinere nødindsats direkte via de lokale servicemontører, hvis servicekøretøjer altid har det rette udstyr til hvert enkelt tilfælde.