Bestil maskinfølgebog til køletørrer

Brugere af køleanlæg, som indeholder 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller mere, er ifølge F-gasser-forordningen forpligtet til at føre en logbog eller kontrolbog for dette anlæg. Denne maskinfølgebog skal forelægges de ansvarlige myndigheder og kommissionen, hvis de kræver det.
Der er altså her tale om en "brugerpligt"! Kaeser-kundeservice sender dig gerne en maskinfølgebog, som er tilpasset driften af køletørrere.
Bestil et gratis eksemplar ved hjælp af følgende formular:

Felter markeret med stjerne * skal udfyldes.


Oplysninger om dit køletørreranlæg
Dag for idriftsættelse . . DD.MM.ÅÅÅÅ

Personlige oplysninger/firmaoplysninger
Postnr./sted *
Sikkerhedsspørgsmål