Mobil oliefri komprimerende til 45,8 m³/min (1600 cfm)

Den nye målestok i 50 kubikmeterklassen

Vores flagskib M500-2 forener fordelene ved en oliefri komprimerende skruekompressor i to trin med fordelene ved en mobilkompressor: højeste trykluftmængde og -kvalitet med maksimal fleksibilitet.

 • Efterkøler som standard
 • Flådestyring via GPS som standard
 • Raffinaderiudstyr som standard – inklusive certificeret gnistfanger, motorafspærringsventil og forseglet bundramme
 • Talrige hjælpeanordninger til opstilling (chassis med parkeringsbremse, kran- og fastgørelsesøskner, åbninger til transport med gaffeltruck)

I forbindelse med stort trykluftforbrug i industribranchen sikrer M500-2 trykluftforsyningen, når der skal udføres vedligeholdelses- eller ombygningsarbejde. Andre anvendelsesområder kan være raffinaderier – for eksempel til skylning af olieledninger.
Som den ideelle teamplayer kan den uden problemer føjes til eksisterende stationer.

Fordele

 • Fremtidsorienteret og miljøvenlig:
  Den indbyggede driftssikre Caterpillar-dieselmotor med lavt udslip opfylder med sit integrerede sodpartikelfilter naturligvis den europæiske IV-norm for udstødningsgas
 • Vedvarende, høj effektivitet:
  Med en innovativ specialbelægning, der er temperaturbestandig op til 300 °C, fremviser de sandblæste og fosfaterede rotorer selv efter mange års brug intet målbart slid.
 • Minimale stilstandstider:
  Med sin store brændstoftank kan M500-2 holde i to skiftehold i træk, og den kan køre i konstant drift ved hjælp af en ekstern tank.
Profitabel takket være lave livscyklusomkostninger
Levetidsomkostninger

Vores holistiske koncept for optimal rentabilitet: Højeste effektivitet, nem betjening, vedligeholdelsesvenlig og med global service- og rådgivningsnetværk med hurtig responstid.

 

Vores mobile, oliefri, komprimerende kompressorer i detaljer

SIGMA CONTROL MOBIL

Fremtidens kompressorstyring

SIGMA CONTROL MOBIL

Styring med SIGMA CONTROL MOBIL er optimeret med tilgang til den elektroniske styring af motoren, tryklufttilgængelighed og brændstofeffektivitet. Den modstår slag og svingninger og lever op til IP 65.
Udover driftsovervågning indeholder den også en funktion for præcis systemdiagnose.

Enkel betjening sparer tid

Takket være den selvforklarende betjeningsvejledning kan anlægget betjenes med blot tre taster.
Om nødvendigt slukker overvågningsautomatikken kompressoren automatisk. 

Præcise indstillinger

Du kan indstille anlæggets tryk helt præcist ned til 0,1 bar direkte på SIGMA CONTROL MOBIL's display ved hjælp af piletasterne. Trykluftsudgangstemperaturen kan indstilles på samme måde og dermed tilpasses nøjagtigt til tilkoblede trykluftbehandlingskomponenter.

Raffinaderiudstyr som standard

Forseglet bundramme

Den forseglede bundramme sikrer på farlige steder, at væsker opsamles, så der ikke opstår umiddelbare urenheder i bunden.
Udløbsboringer er tætnet med skruepropper.

Gnistfanger

Til anvendelse i eksplosionsfarlige områder indbygges der på fabrikken en certificeret gnistfanger.

Lukkeventil

Motorlukke- ventilen slår automatisk anlægget fra ved indsugning af brændbare gasser.

Tilvalg: MOBILAIR Fleet Management

Oplysninger i realtid via GPS

MOBILAIR Fleet Management

Via et valgbart GPS/GSM-modem, som er diskret installeret i anlægget, modtager ejeren oplysninger online om anlæggets tekniske tilstand. Hvis der opstår fejl, giver systemet besked via en fejldiagnose.
Udover det aktuelle antal driftstimer og placering hjælper systemet også ved angivelse af belastning af anlægget samt vedligeholdelsesintervaller.